Folklorní soubor Vlčnovjan z Vlčnova byl založen v roce 1972 a po celou dobu své existence pomáhá zachovávat a prezentovat bohatou kulturní tradici svého regionu. 

Slovácko je kraj proslulý v celém světě barvitou krásou krojů, pěstováním vinné révy a výrobou vína, bohatstvím hudebních a tanečních tradic a dodnes dochovaných zvyků a obyčejů. Vlčnov zaujímá v tomto regionu výrazné postavení a bývá nazýván „Perlou Slovácka“ – především díky malebnosti krojů i zachovaným tradicím, z nichž zejména starobylý a dodnes uchovaný obřad jízdy králů na sebe poutá pozornost odborníků i světové veřejnosti.

Soubor Vlčnovjan zpracovává folklorní materiál z Vlčnova, i dalších obcí Uherskobrodska, moravských Kopanic i luhačovického Zálesí. Tance a písně z Vlčnova a blízkého okolí, v podání Vlčnovjanu se vyznačují různorodostí, veselím a živostí. Ve svém repertoáru má kromě typických párových točených tanců, také mužské tance prestižního charakteru, v nichž tanečníci předváděli svou dovednost a taneční zdatnost. V choreografických úpravách ožívají také staré zvyky, jako svatba, jízda králů, hody, masopust a další. Každoročně se Vlčnovjan účastní několika stěžejních akcí. Je oporou krojového plesu ve Vlčnově, který se koná vždy poslední sobotu lednu.

Především se ale po celé tři dny účastní Vlčnovských slavností s jízdou králů, které mají svůj pevný termín poslední víkend v květnu. V posledních letech se soubor účastní také stále oblíbenějších Slováckých slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, kde prezentuje jak obec Vlčnov tak také celý mikroregion Východní Slovácko.

 Za čtyřicet let své existence měli možnost shlédnout písně a tance v jeho podání diváci na folklorních festivalech v České a Slovenské republice, v Německu, Belgii, Anglii, Řecku, Maďarsku, Švýcarsku, Francii, Itálii, Rakousku, Španělsku, Srbsku ale i v Turecku a Singapuru. V roce 2005 se Vlčnovjan účastnil velkého festivalu zaměřeného na šamanské tradice v Gangneungu v jižní Koreji a v roce 2006 reprezentoval Českou republiku a jízdu králů v Evropském parlamentu ve Štrasburku.

Soubor Vlčnovjan, pracující pod Klubem sporu a kultury ve Vlčnově, má v současné době taneční složku čítající asi 15 párů, které doprovází devítičlenná cimbálová muzika Čardáš s primáškou Petrou Jakšíkovou. Vedoucí taneční složky je Kateřina Martinková a Barbora Martinková, uměleckým šéfem cimbálové muziky Antonín Juriga.